Amplificador Boss 4 Canales 1400 Watss

Amplificador Boss 4 Canales De 1400 Watss  CER 350.

Amplificador Boss 4 Canales De 1400 Watss  CER 350.

  • Full range , clase a/b
  • Mosfet power supply
  • 4/3/2 channel
  • 1400 watss
  • 400 watss x 4 rms
  • 800 watss x 2 briage